Skip navigation
Title: Sobór Trydencki i nierozerwalność małżeństwa: hermeneutyczne refleksje na temat zasięgu jego doktryny
Other Titles: El Concilio de Trento y la indisolubilidad del matrimonio: reflexiones hermenéuticas sobre el alcance de su doctrina
Authors: Alvarez de las Asturias, Nicolas
Keywords: Concilio de Trento, 1545-1563
Matrimonio
Derecho canónico
Issue Date: 2015
Publisher: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Instytut Prawa Kanonicznego
Citation: N. Álvarez de las Asturias, "Sobór Trydencki i nierozerwalność małżeństwa: hermeneutyczne refleksje na temat zasięgu jego doktryny": Annales Canonici 11 (2015) 31-62.
Abstract: Sobór Trydencki dokonał istotnego wkładu w rozwój doktryny i dyscypliny kanonicznej odnoszącej się do sakramentu małżeństwa. Na pierwszy plan wysuwa się potwierdzenie nierozerwalności – sformułowane bardzo wyraźnie w kanonie – wokół którego pojawiły się wątpliwości dotyczące jego wartości doktrynalnej. W artykule poniżej będzie mowa o kryteriach, które pozwolą odpowiednio zinterpretować wartość kanonu trydenckiego.
URI: http://dx.doi.org/10.15633/acan.1053
http://repositorio.sandamaso.es/handle/123456789/1210
ISSN: 1895-0620
Language: other
Format: Article
Appears in Collections:Libros, Capítulos de libros y Artículos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobór Trydencki.pdfArtículo308,05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.